Fossilfri kontorsåtervinning och källsortering för företag

Vi är Office Recycling, återvinningsföretaget med morgondagens återvinning för ert kontor. Med oss återvinner ni utan utsläpp från olja och fossila bränslen. Alltså, 100% grönt.

Hämtning av grovsopor för företag

När det rensas på kontoret eller trasigt byts ut mot nytt finns vi tillgängliga för smidig och prisvärd hämtning av grovavfall. Är det bråttom? Vi kan lösa bortforslingen av dina grovsopor inom 24 timmar.

Kontorsåtervinning i Stockholm

Kontorsåtervinning behöver inte vara svårt eller krångligt – vi gör det enkelt, snyggt och grönt. Vi är återvinningsföretaget i Stockholm som även erbjuder miljövänlig sophämtning för företag, butiker och fastighetsägare.

Källsortering för kontor och återvinningsabonnemang

Kontorsåtervinning, snygga kärl och återvinningsmöbler i all ära, men vårt främsta erbjudande är en bättre och grönare framtid. Vi erbjuder återvinningsabonnemang för kontor, fastighetsägare och butiker. Office Recycling har skapat ett framgångsrikt recept för att öka kundens återvinning med 50% kombinerat med fossilfria transporter och marknadens bästa service. Vi är även experter på hantering och destruering av sekretessmaterial.

Test! Så mycket sparar du med fossilfri kontorsåtervinning.

Forskare bedömer att världshaven under 2000-talet kommer stiga mer än någonsin tidigare. Fortsatt höga utsläppsnivåer av koldioxid är en orsak och konsekvenserna är många. Det skulle bland annat innebära att människor bosatta i kustnära städer och byar världen över försätts på flykt. Det positiva? Ditt val idag kan förhindra den här utvecklingen. Fyll i testet nedan och se hur mycket koldioxidutsläpp ni kan bespara världen med fossilfri återvinning.


Hämtningar?
Vad sorterar du idag?

Vänligen ange din e-postadress

Återvinningsbesparing

Transportbesparing

Total besparing per år

Miljövänlig källsortering och återvinning för företag, fastighetsägare och butiker.

Genom våra återvinningsabonnemang får du som kund designade kärl och källsorteringslösningar och vi sköter sophantering och sophämtning till vår miljöanläggning. Här kan du läsa mer om våra lösningar inom avfallshantering för kontor i Stockholm, och Sverige.

Vill du veta mer om 100% grön återvinning för kontor och sopsortering för företag?

Kontakta oss idag och ta första steget till att bli en klimathjälte och kontorsåtervinnare!