Återvinningsprocessen med Office Recycling – Steg 3