Återvinning av grovavfall

Vad är grovavfall?

Grovavfall är en kategori av avfall som består av stora eller otympliga föremål som inte enkelt kan hanteras genom vanlig sophantering. Dessa föremål är oftast för stora och skrymmande för att passa i en vanlig sopcontainer eller soppåse. Exempel på grovavfall inkluderar möbler, vitvaror som kylskåp och tvättmaskiner, stora elektroniska apparater, byggmaterial som trä och gips, samt andra tunga eller spetsiga föremål.

Eftersom grovavfall inte kan behandlas på samma sätt som vanligt hushållsavfall, krävs vanligtvis särskilda åtgärder för att hantera det på ett säkert och miljövänligt sätt. Genom att separera grovavfall från andra typer av avfall kan materialen sorteras och hanteras på lämpligt sätt, inklusive återvinning av återvinningsbara material och korrekt deponering av icke-återvinningsbart avfall.

Korrekt hantering av grovavfall är viktig för att minimera miljöpåverkan och främja återvinning av material som annars skulle gå till spillo. Det kan också bidra till att förhindra olaglig dumpning av stora föremål, vilket är skadligt för miljön.

Hur sorterar man grovavfall?

Grovavfall refererar till större och ofta tyngre typer av avfall som inte lämpar sig för den reguljära avfallshanteringen på grund av dess storlek eller vikt.

Godkänd sortering av grovavfall:

  • Gamla eller trasiga möbler
  • Trälådor
  • Vitvaror
  • Trädgårdsavfall
  • Byggavfall

Ej godkänd sortering av grovavfall:

  • Elektronik
  • Farligt avfall
  • Matavfall
  • Hushållssopor

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.