Återvinning av restavfall

Vad är restavfall?

Restavfall, ibland kallat blandavfall eller hushållsavfall, är den del av avfallet som återstår efter att man har genomfört andra former av återvinning, återanvändning och källsortering. Det utgörs främst av de material som inte kan eller inte har separerats för att återvinnas eller återanvändas på ett enkelt sätt. Restavfall är vanligtvis det som slängs i vanliga sopkorgar eller soppåsar och sedan transporteras till avfallsdeponier eller förbränningsanläggningar.

Det är den sista fraktionen av avfall som hanteras, och målet är att minimera dess mängd genom att prioritera källsortering, återvinning och återanvändning.

Att korrekt hantera och minska mängden restavfall är viktigt för att minska miljöpåverkan och förbättra avfallshanteringens hållbarhet. Detta kan inkludera att öka medvetenheten om källsortering och återvinning, främja återanvändning av föremål och material, och sträva efter att minska produktionen av engångsprodukter.

Hur sorterar man restavfall?

Här följer några riktlinjer över vad som ska slängas i behållare avsedda restavfall.

Godkänd sortering av restavfall:

  • Kuvert
  • Snus
  • Plåster
  • Trasiga dricksglas (linda in i hushållspapper innan)
  • Sanitetsbinda

Exempel på ej godkänd sortering av restavfall:

  • Matavfall
  • Farligt avfall
  • Läkemedel
  • Tidningar

Se vår återvinningsguide för att lära dig hur andra typer av avfall sorteras.