Integrera miljöarbetet i rutinerna och bjud in till diskussion

Vi hade möjligheten att prata med Madelaine Strand Thibault, kvalitet & miljösamordnare på Aleris Cityakuten. Aleris Cityakuten är kund till Office Recycling där vi omhändertar deras återvinnings behov, inklusive de nya kraven från avfallsförordningen. 

Under intervjun så diskuterade vi vikten av att integrera miljöarbete och att beslut som fattas drivs från ledningsnivå till alla delar av organisationen. Ett mycket intressant samtal som visar vikten av eget ansvar men också möjligheten att påverka. 

Utmaningen för Aleris Cityakuten, som för många organisationer, ligger i tillgängligheten och enkelheten att göra rätt. Under det senaste året så har Cityakuten genomgått en omorganisation därmed har de påbörjat en omstrukturering av deras miljöarbete i det praktiska.

Madelaine berättade att hennes titel när hon började var: kvalitet och miljöansvarig. En titel som beskrev att hon själv var ansvarig för miljöarbetet, vilket vi vet är ett omöjligt uppdrag att uppnå ensam. Därför bytte hon titel till kvalitet & miljösamordnare, en position som hjälper att samordna en grupp av miljörepresentanter från varje verksamhet. Denna grupp träffas regelbundet och diskuterar utmaningarna, delegerar diverse initiativ och agerar som en miljöhjälte för vardera verksamhet. 

För att miljöarbetet ska bedrivas åt rätt riktning så krävs det att alla tar ansvar och samarbetar och att miljötänket går genom alla processer. Det var därför denna grupp av miljörepresentanter skapades, för att få insikt hur det är för olika avdelningar, vad de har för utmaningar och hur kan vi få miljöarbetet att drivas naturligt. 

Vi frågade Madelaine, vad hon tyckte att det krävs att skapa internt engagemang kring ett företags miljöarbete? 

Hon berättar att det finns tre viktiga punkter att tänka på när man ska väcka engagemang och hålla det i liv. 

  1. Det måste börja från ledningen, om engagemanget inte finns där så blir det oerhört utmanande. 
  2. Det ska finnas tydliga, rimliga och relevanta mål för vår specifika industri, då de traditionella återvinningsmål som kopieringspapper tex. inte är anpassat för oss så finns det andra miljöaspekter som blir betydligt viktigare, som läkemedel eller andra typer av material.  Genom att försöka sätta mål som går hand-i-hand med våra krav på patientsäkerhet och kvalitet blir miljöarbetet en del av det dagliga arbetet.   
  3. Det bör också finnas enkla verktyg som underlättar arbetet och som inte kräver för mycket resurser.

Men hur ser man till att miljöarbetet inte hamnar längst ner på prioriteringslistan? 

Hos Aleris Cityakuten finns det många prioriteringar dom viktigaste och starkaste är definitivt patientsäkerhet, kvalitet och ekonomi. Miljöarbetet i sig självt kommer aldrig att ha högsta prioritet eftersom vi arbetar med vård. Därför är det så viktigt att man integrerar miljötänk i allt, miljö är inte en isolerad händelse. Detta är en utmaning men absolut ett mål. Miljöarbete ska inte vara krångligt eller omöjligt, utan en del av den dagliga rutinen.

Vi frågar Madelaine hur hon ser på framtidens miljövänliga lösningar på Aleris Cityakuten

Hon berättar att drömmen skulle vara den automatiska sorteraren som skulle finnas tillgänglig i nästan alla rum, typ ett hål i väggen med rör direkt ner till soprummet. Det skulle utplåna de mänskliga felen och de icke tillgängliga återvinningskärlen i vissa rum. Det skulle vara drömmen! Lite lik SmartBins lösning!

Om Aleris Cityakuten

Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vårdföretag. 

Aleris Cityakuten AB inkluderar närakuten Hötorget, närakuten Sollentuna och Cityakuten Vaccination & Resemedicin.Utöver dessa så har Aleris sjukvård och diagnostik i Sverige, Norge och Danmark. Aleris erbjuder tjänster av hög kvalitet till den offentliga vården, till försäkringsbolag och till patienter som själv betalar för sin sjukvård. 

Aleris affärsidé är att ge möjlighet till ett bättre och friskare liv och bidra till ökad samhällsnytta genom innovativa lösningar. Hög kvalitet på våra tjänster är en förutsättning för vår verksamhet. Aleris ska vara ett företag med hög etik och sunda värderingar. Detta inkluderar även deras miljöarbete.

Vill du göra skillnad och minska ditt klimatavtryck under 2021? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med ett erbjudande som skulle passa dig och ditt företag.