Årets julklapp 2018 – återvinning i fokus

De senaste 20 åren har årets julklapp i mångt och mycket kommit att handla om en teknikpryl. TV-spelet, DVD-spelaren, platt-TVn, GPSen, surfplattan och VR-tekniken tar alla plats på listan. Nu är inriktningen dock en annan, i år ligger hållbarhet i fokus i form av det återvunna plagget. Ett återvunnet plagg är ett plagg helt eller delvis producerat av återvunna material, förstås även second hand.

Årets julklapp ska representera den tid vi lever i, ha fått ett nyväckt intresse och förväntas svara för ett högt försäljningsvärde samt säljas i ett stort antal exemplar. Det återvunna plagget uppfyller alla tre delar.

Vi vill handla mer hållbart, ny tekonologi som ger råvaror fler liv växer fram och konsumenterna ställer högre krav på information kring hur varor är producerade. Den torra sommaren 2018 fick fyra av tio svenskar att bli mer oroliga för klimatförändringarna och under 2017 uppgav sex av tio svenskar att de spenderade mer pengar på etiska och/eller miljömärkta varor än ett år tidigare. Framtidens modehandel kommer med hög sannolikhet till stort del bestå av plagg från återvunna material tack vare mer ambitiösa löften om mer återvinning i de stora modeaktörernas produktion.

Detta är givetvis ett steg i rätt riktning. Det är vitalt att människors fokus och krav ökar vad gäller hållbarhet och vår gemensamma framtid.

Motiveringen till Årets julklapp 2018 lyder:

“Årets julklapp 2018 – det återvunna plagget – speglar de svenska konsumenternas intresse för nya hållbara alternativ och ökande oro för klimat och miljö. Med det återvunna plagget fångas en tidsanda där nya affärsmodeller och tekniska innovationer föds och tillsammans skapar en mer hållbar konsumtion.

Konsumentmakt, råvarubrist och klimatförändringar har fått en hel bransch att börja tänka på hur de ska kunna jobba i ett mer cirkulärt system, där materialen i våra kläder ska gå att använda gång på gång. Konsumenternas efterfrågan och tekniska innovationer har gjort etik och miljö till ett konkurrensmedel där den långsiktiga överlevnaden i modehandeln kräver en hållbar kollektion.”

Läs mer hos HUI Research.

Årets Julklapp sedan 1988: