Självklart har vi en uppförandekod!

För oss på Office Recycling är det otroligt viktigt att arbeta professionellt, etiskt och enligt alla lagar och regler. Detta genomsyrar hela vår organisation. Vår uppförandekod är baserad på Återvinningsindustriernas egna uppförandekod för seriösa återvinningsföretag. Vi är en stolt medlem i ÅI och du kan läsa vår uppförandekod här.