”Den obeboeliga jorden”

En artikel alla måste läsa, och inse att vi idag måste förändra vårt levnadssätt.

”Svält, ekonomisk kollaps, en sol som kokar oss: klimatet kan utlösa allt – och snabbare än du tror.” Så lyder ingressen till den mest lästa artikeln i New York Magazines historia.

Den väckte också debatt och anklagades för att vara alarmistisk och sakna vetenskaplig grund. Tidskriften svarade med att publicera en längre version, med bakgrundsintervjuer med forskare och alla källor tydligt redovisade.

Mycket läsvärt! Läs hela artikeln hos Expressen här.