Det räcker inte med flygskam och Greta Thunberg

Det räcker inte med att avstå flyget och ta tåget istället. Framtiden kräver ett hållbart och miljövänligt agerande i alla avseenden – såväl i våra hem som på våra arbeten.

Nu är det ingen tvekan längre, vi lever i en brytningstid. Miljö- och klimatfrågor ligger på topp i mångas medvetande. Självfallet är det en följd av den rådande debatten som allra tydligast illustreras av den välförtjänta hysterin som råder kring 16-åriga skolflickan Greta Thunberg.

Men det handlar om mer än om genomslaget som Greta Thunberg fått. Klimatkrisen och de effekter vi kunnat börja skönja av den räcker långt för att folk verkligen ska känna ett genuint engagemang för miljön.

Som privatperson kan man göra mycket. Vi kan sopsortera, leva så klimatsmart som möjligt, avstå den där långa flygresan till Thailand och köra en hybrid- eller en elbil. För hemmen finns både engagemang och många smarta lösningar som hjälper oss att leva mer i samklang med miljön.

Desto märkligare är att utanför våra egna hem och vårt privata liv är miljöfrågorna ofta eftersatta.

I kontorsmiljöer finns till exempel mycket att göra för att uppnå en högre grad av återvinning och ett miljövänligt sätt att arbeta. När framtidens material utvecklas sker det ofta steg för steg på ett evolutionärt sätt, snarare än revolutionärt, men en sak har de olika momenten gemensamt och det är att miljöaspekten alltid beaktas.

Framtidens material kommer vara utformade och designade på ett ur miljösynpunkt optimalt sätt. Energisnålt, minimalt med koldioxidutsläpp och lättvikt är några parametrar som kommer uppfyllas.

Men ju mer komplexa lösningar som ligger bakom materialutvecklingen, desto svårare riskerar de att bli att återvinna. Det här ställer höga krav på framtidens återvinningssystem – både i våra hem och i kontorsmiljö.

Graden av komplexitet i framtidens material bidrar även till vikten av att återvinna dem. Det blir även rent ekonomiskt en god affär att återvinna istället för att bränna eller kasta förutom miljövinsterna som erhålls. Avfallet blir en värdefull resurs.

I vissa avseenden är dock framtiden här redan nu. Det finns tekniska hjälpmedel för att skapa kontor utan osorterat avfall. Tekniken bakom är avancerad men användarvänligheten är maximerad – det blir enkelt och smidigt att återvinna avfall.

Bin-e kan, grovt förenklat, sägas vara en elektronisk papperskorg som sorterar avfallet på kontoret. Bin-e känner själv av vilken typ av material som kastats och sorterar avfallet automatiskt.

Därefter komprimeras avfallet vilket även det bidrar till maximal miljövänlighet då det förenklar och kräver mindre transportkapacitet till återvinningsstationer.

Just kontorsmiljöer är idag ofta eftersatta när det kommer till miljötänk, det är helt enkelt svårt att vara miljövänlig på jobbet. Men den tekniska lösningar som erbjuds med hjälp av Bin-e gör det inte bara enkelt att avfallssortera – det sker helt utan ansträngning då det helautomatiserade systemet inte bara sorterar, det meddelar även när det är dags att tömma behållarna med sorterat material.

Skräpet blir helt klart för materialåtervinning och det är angeläget att den här typen av tekniska lösningar börjar användas. Mängden plastavfall har nämligen ökat kraftigt i Sverige. De senaste fem åren har plastavfallet ökat med över 40 procent, visar en sammanställning från Naturvårdsverket. Förpackningar står för en stor del av ökningen.

I genomsnitt producerar varje svensk nu 130 kilo plastskräp per år, enligt en rapport från Naturvårdsverket. Mellan åren 2012 och 2017 ökade den årliga mängden plastavfall med över 40 procent, och ligger nu på 1,3 miljoner ton.

Fortfarande återvinns mindre än hälften av den plast som vi förbrukar här i Sverige. En bidragande orsak till att graden av återvinning är så pass låg fortfarande är för att inte en tillräcklig mängd sorteras – något Bin-e kan ändra på.

Men resan mot att bli en återvinnings hjälte är snabb och enkel, du är nu bara några klick från att göra stor skillnad och skapa en bättre återvinnings kultur. Få en enkel och snabb offert genom att klicka här.