DI Gasell 2016!

Vi har blivit utvalda som Gasellföretag av Dagen Industri! Att bli utnämnd till Gasellföretag är en ära och vi tackar hjärtligen Dagens Industri för denna utmärkelse. Vi vill tacka alla de som gjort det möjligt – våra medarbetare och alla fantastiska kunder för det stora förtroende ni ger oss.

Kriterier för Gaseller
Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för Gasellundersökningen. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla följande kriterier:
* ha en omsättning som överstiger 10 Mkr
* ha minst tio anställda
* ha minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
* ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
* ha ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
* ha i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
* ha sunda finanser

Källa: DI Gasell