Digitala sektorn påverkar om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare

Med befintliga lösningar och teknik kan världen halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030. Det är professor Johan Rockströms budskap från Global Climate Action Summit i Kalifornien, tillsammans med Christiana Figueres som var chef för FN:s klimatkonvention och ledde förhandlingarna vid klimatmötet i Paris 2015.

Bakom budskapet finns rapporten Exponential Climate Action Roadmap, som tagits fram av forskare och företag i Sverige. I rapporten presenteras 33 lösningar som kan halvera utsläppen från sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk.

”Den digitala revolutionen är världsekonomins joker. Den påverkar redan beslut som tre miljarder människor och företag tar varje dag och har potential att kraftigt omvandla den globala ekonomin under det närmaste decenniet. Den digitala sektorn kan påverka om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare. Världen är vid en kritisk vändpunkt och insatserna kunde inte vara högre”, säger Johan Rockström.

Den digitala revolutionen kan bli ett trumfkort för klimatet. Det kan vara 5G i smarta sensorer, blockkedjan för distribuerade elnät med förnybar energi och distansarbete. Två svenska startups nämns i sammanhanget – Flowscape som effektiviserar användningen av kontorsytor och Trine som crowdfundar utbyggnad av småskalig solenergi i länder där tillgången till kapital begränsar spridningen.

Läs Jill Bederoff’s hela artikel på Veckans Affärer här.