Elin Bystedt i intervju om vår hållbarhetsredovisning

I början av september publicerades vår hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2021. Där delar vi med transparens med oss av vårt hållbarhetsarbete ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Hållbarhetsredovisningen är för oss ett viktigt och omfattande arbete som för andra året i följd utförts under ledning av vår redovisningsekonomin, Elin Bystedt. I samband med publiceringen av årets rapport passade vi på att ställa henne några frågor.

För den som inte vet, vad är en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning är ett sätt för företag att visa upp och klargöra vad de uppnått i sitt arbete för en långsiktig hållbar utveckling. I den kan läsaren få en förståelse för hur företagets verksamhet påverkar sin omvärld, både positivt och negativt.

Varför är det viktigt för oss att hållbarhetsredovisa?

För oss är det inte lagkrav att vi ska hållbarhetsredovisa men vi väljer att göra det ändå. “Varför då?” kan man undra. Det är helt enkelt för att vi vill vara i framkant när det kommer till att påverka omvärlden i en positiv riktning. Återvinningsbranschen har en viktig roll att spela i Sveriges hållbarhetsarbete och därför vill vi visa att det är möjligt att driva ett företag på ett hållbart sätt.

För de som ännu inte läst vår hållbarhetsredovisning för 2021 – vilka framsteg finns det att läsa om i rapporten?

Ett roligt framsteg som jag hoppas alla tar sig tid till att läsa om är vårt förstärkta samarbete med Hand in Hand där vi investerar i deras byprojekt i Indien. Projektet hjälper kvinnor i byn Lodariyal att utbilda sig inom entreprenörskap, kvinnliga rättigheter och avfallshantering, vilket är insatser som påverkar hela samhället i stort.

Kort om Elin Bystedt

Hur länge har du jobbat på Office Recycling?

Tiden springer iväg när man har roligt! 2,5 år har jag varit här.

Vad är det bästa med att jobba här?

Vår härliga gemenskap, helt klart! Det i kombination med att man är del av något större. 💚

Vad innebär det att vara redovisningsekonom på Office Recycling?

Främst sitter jag med vanliga ekonomiska arbetsuppgifter som till exempel måndadsbokslut, in- och utbetalningar och dylikt. Utöver det arbetar jag med våra certifieringar Bra Miljöval, ISO 9001 och ISO 14001 och ansvarar även för vår Hållbarhetsredovisning.

 

Hållbarhetsredovisning 2021