Intervju: ett Bra Miljöval är ett självklart val!

Vi hade möjligheten att prata med Marielle från Naturskyddsföreningen i veckan. Marielle är produktansvarig för Bra Miljöval inom kategorin transporter. Office Recycling har licens för Bra Miljöval sedan 2015. Vi erbjuder helt fossilfria transporter och lever även upp till de andra kraven som ställs i kriterierna för märkningen.

Hej Marielle, tack för att du har tagit din tid att prata med oss, superspännande att få lite mer insikt i hur Naturskyddsföreningen jobbar kring hållbarhetsfrågor inom transport.

Berätta, vad gör du i ditt dagliga arbetsliv?

 • Jag har jobbat med miljömärkning av transporter på Naturskyddsföreningen i drygt 4 år och innan dess har jag främst arbetat inom kollektivtrafiken.
 • Just nu arbetar jag främst med att utveckla nya kriterier för Bra Miljöval Persontransporter. Det är alltid en svår balansgång mellan att sätta höga krav och ändå göra dem möjliga att nå.

Okej, det blir intressant att följa förändringarna för persontransporter. Men vad krävs för att kunna märka budtransporter med Bra Miljöval idag?

 • Kriterierna idag är från 2016 och de fokuserar på utsläpp av växthusgaser, transport som till minst 90 procent drivs med förnybara drivmedel, fordon som tvättas med miljömärkta tvättmedel i tvätthallar, lägre energianvändning och att bränslet som används inte innehåller palmolja eller PFAD.

Ser du att det finns trender och risker inom transportindustrin att välja mer miljövänliga alternativ?

 • Jag ser att viljan att göra rätt finns, men att det finns en brist på alternativ. Alternativ som eldrivna och flytande biogasfordon skulle vara fantastiskt att se, men i praktiken kan det bli svårt med tunga lastbilar.
 • Det finns fortfarande en risk att aktörer inom branschen använder sig av greenwashing för att öka sin försäljning, även att många ser att deras klimatpåverkan kan betalas bort i klimatkompensation.

Ser du ett behov av att transportindustrin tar ett större klimatansvar för att svara på efterfrågan från kunder?

 • Absolut, men tyvärr så finns det en del stoppklossar på vägen, som brist på fordon som kan drivas med hållbara förnybara drivmedel, konkurrensen om råvarorna för att producera flytande drivmedel och ekonomiska skäl.

Vad har du för tips till kontor när de väljer sina leverantörer?

 • Tänk på att välja energieffektiva alternativ! Alternativ som kräver så lite energi som  möjligt att driva, som cykelbud.
 • Välj transporter som är märkta med Bra Miljöval. 
 • Andra tips som företag kan göra är att endast köpa ekologiska och miljömärkta produkter, se över elavtalet (välj el märkt med Bra miljöval), se till att inte slösa på saker t.ex. varmvatten, el, värme och papper. Sedan också resor, kanske den mest omtalade kategorin. Våga ställa krav på att välja de mest miljövänliga alternativen!  

Hur skapar ni internt engagemang på Naturskyddsföreningen kring återvinning och att vara en mer klimatsmart organisation?

 • Vi har ju en väldigt engagerad organisation, de flesta som jobbar här bryr sig verkligen om att göra skillnad för miljön. Men annars så försöker vi se till att inte använda engångsmaterial, en del kollegor som köper med sig hämtmat använder ofta använda egna lådor (eller lånade från kollegor) att hämta i. Annars så vill vi ha återvinningen ren, snygg och lättillgänglig och med tydliga rutiner att alla kollegor ska sortera sitt avfall. Självklart har vi även en strikt resepolicy som vi följer. Om vi måste bo på hotell ska dessa vara miljömärkta. Vi har policy för att fika och dryck till kontoret ska vara ekologisk.

Vad tycker du är det viktigaste att tänka på när du sätter dina hållbarhetsmål?

 • Våga sätta höga mål, men se till att du kan mäta dem! Ni kanske inte behöver uppfinna hjulet igen.Titta gärna på andra företag som har nått stor framgång i sitt miljöarbete; hur har de gjort? Vad kan ni göra ännu bättre? Målet är att ständigt jobba för att minska negativ påverkan på klimatet, på miljön, minska resursanvändningen och jobba för en framtid som kommer hålla i längden.
Fossilfri återvinning för företag i Stockholm

Vill du göra skillnad och minska ditt klimatavtryck? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med ett erbjudande som skulle passa dig.