FAQ – Ekonomi

Fråga: Jag har dubbelbetalat en faktura, vad skall jag göra?

Svar: Vi betalregistrerar inbetalningar varje dag, normalt sett, vi kan återbetala beloppet till er. Vänligen e-posta oss på
ekonomi@officerecycling.se, skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet, och meddela oss vilket BG/PG-nr ni vill ha återbetalningen på, så löser vi det inom kort.

Om ni hellre vill att vi betalregistrerar en faktura som ej förfallit ber vi er meddela oss det också, skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet.

De flesta av våra kunder har nu årsfakturor, meddela oss på info@officerecycling.se om ni vill ha det så istället, då räknar vi på alla hämtningar under kommande år, och fakturerar er endast vid extrahämtningar och dylikt.

 

Fråga: Fakturadatumet är tidigare än när jag fick fakturan, varför det?

Svar: Vi fakturerar normalt sett på måndagar, med order fram till fredagen veckan innan, skulle vi blivit sena i våra rutiner så beklagar vi detta, meddela oss på info@officerecycling.se så flyttar vi fram förfallodatumet åt er, skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet.

 

Fråga: Vi har fått en okänd insättning från er, hur gör vi med den?

Svar: Vi betalregistrerar inbetalningar varje dag, normalt sett. Ni kan ha dubbelbetalat en faktura, och om vi ej fått tag på er återför vi beloppet.
Kontrollera era utbetalningar, meddela ekonomi@officerecycling.se och skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet, om detta var felaktigt eller om ni inte känner igen beloppet. De flesta av våra kunder har nu årsfakturor, meddela oss på info@officerecycling.se om ni vill ha det så istället, då räknar vi på alla hämtningar under kommande år och fakturerar er endast vid extrahämtningar och dylikt.

 

Fråga: Jag drunknar i fakturor, kan ni skicka färre?

Svar: Absolut, de flesta av våra kunder har nu årsfakturor, vi kan räkna på alla hämtningar under kommande år, och fakturerar er därefter endast vid extrahämtningar och dylikt. Meddela oss på info@officerecycling.se om ni vill ha det så istället. Skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet.

 

Fråga: Kan vi få fakturor per månad i förskott?

Ja det går, men de flesta av våra kunder har nu årsfakturor. Vi räknar då på alla hämtningar under kommande år och fakturerar er endast vid extrahämtningar och dylikt. Meddela oss på info@officerecycling.se om ni vill ha det så istället, så räknar vi hur mycket det blir för er.

 

Fråga: Vi har blivit debiterade för en hämtning som inte skett, hur kommer det sig?

Svar: Givetvis skall inte detta ske, vi fakturerar endast order som skrivits under av er på plats, om ni ändå fått en faktura kan det bero på att ni haft stängt på kontoret och inte meddelat oss det. Ring oss på 0106850000 eller maila info@officerecycling.se så ordnar vi en kreditfaktura åt er. Skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet.

 

Fråga: Vi fick en påminnelse, men vi har ej fått originalfakturan, vad har blivit fel?

Svar: De flesta av våra kunder har PDF-fakturor, om ni inte fått fakturan kan det bero på:
1) Mailadressen har slutat gälla nyligen:
– Maila oss vilken e-postadress ni vill att vi använder i framtiden till info@officerecycling.se, skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet.
2) Ert spamfilter har fångat upp den:
– Be er IT-avdelning eller driftspartner lägga in ett undantag för denna e-postadress: ekonomi@officerecycling.se, som fakturorna skickas genom.
3) Om ni har flera besöksadresser och nyligen bytt till scanningsadress eller skaffat e-faktura.
– Meddela oss vilken ny postadress eller e-fakturaadress som gäller på info@officerecycling.se, skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet.

 

Fråga: Vi har fått en kreditfaktura, hur regleras den?

Svar: Det beror på följande:
1) Om debitfakturan ej är betald krediterar vi den mot det beloppet.
2) Om fakturan är betald kan vi kreditera den mot kommande fakturor, detta kan vi komma överens om, maila ekonomi@officerecycling.se.
3) Om ni ej har utestående fakturor så återbetalar vi er beloppet inom några dagar, meddela oss vilket BG/PG-nr ni vill ha återbetalningen på.
4) Om ni bytt ORG-nr eller kundkod så måste saldot regleras först och sedan kan vi debitera om fakturan på rätt ORG-nr.

Om ni vill ha mindre administration rekommenderar vi en årsfaktura, de flesta av våra kunder har nu årsfakturor, meddela oss på info@officerecycling.se om ni vill ha det så istället, då räknar vi på alla hämtningar under kommande år, och fakturerar er endast vid extrahämtningar och dylikt.

 

Fråga: Vi har bytt organisationsnummer, adress, företagsnamn eller andra kunduppgifter.

Svar: Skriv gärna fakturanummer, eller er kundkod i adressfältet, maila oss alla förändringar på info@officerecycling.se.
– Kan ni e-posta fakturor i PDF-format till oss.

Svar: Absolut, meddela oss vilken e-fakturaadress som gäller på info@officerecycling.se, skriv gärna fakturanummer, eller er kundkod i adressfältet.

 

Fråga: Vi har flera kostnadsställen, kontor eller butiker. Kan ni specificera fakturorna?

Svar: Ja det går bra, ring 010-685 00 00, eller maila: info@officerecycling.se, skriv gärna er kundkod i adressfältet, och meddela oss.

De flesta av våra kunder har nu årsfakturor för varje kostnadsställe, meddela oss på info@officerecycling.se om ni vill ha det så istället, då räknar vi på alla hämtningar under kommande år, och fakturerar er endast vid extrahämtningar och dylikt.

 

Fråga: Jag har betalat fakturan men ändå fått en påminnelse, kan jag ignorera den?

Svar: Det beror på följande:
1) Kontrollera att ni angett rätt OCR-nr (8-siffror), om ni angett fel nummer skulle ni kunna betalat någon annans kunds faktura.
2) Kontrollera att ni betalat rätt belopp, vi påminner även om ni delbetalat fakturor, ansåg ni att fakturerat belopp var felaktigt av någon anledning kan ni ej delbetala fakturor utan måste begära kredit hos oss.
3) Kontrollera att ni betalt fakturan inom förfallotiden, om den varit försenad debiteras påminnelseavgift på efterföljande fakturor med notering om vilken faktura det avser.
4) Kontrollera att ni inte summerat ihop flera fakturor på samma inbetalning, vårat system klarar inte att reda ut det i varje enskilt case.
5) Om ni betalar från utlandet och endast fört över summor utan notering kan vi haft svårt att reda ut var den insättningen kom ifrån. En påminnelse kan därför ha gått ut ändå.

Hör gärna av dig till oss via ekonomi@officerecycling.se så ringer vi upp dig och reder ut det om det är komplicerat, eller meddelar om er om ni kan ignorera den.

 

Fråga: Kan vi få e-fakturor istället för brevfakturor/PDF-fakturor?

Svar: Absolut, meddela oss vilken fakturaadress som gäller på info@officerecycling.se, skriv gärna fakturanummer eller er kundkod i adressfältet.