Fem vanliga fel när du återvinner

Det kan ibland vara en enda röra omkring kärlen på återvinningsstationerna. Vi vill tro att det inte bara handlar om lathet utan att det också beror på informationsbrist. Juletiderna lämnar en del avfall efter sig i form av diverse förpackningar och nyår kan kanske komma att inspirera till rensning i förråden. Här följer fem vanliga felsorteringar:

Fel 1: att slänga kuvert i tidningsinsamlingen.
Ett kuvert räknas faktiskt inte som förpackning, och det är bara förpackningar som samlas in på återvinningsstationerna. Men det stora problemet är att klistret på kuverten slammar igen de maskiner som används vid återvinningen. Kuvert ska istället slängas med vanliga brännbara hushållssopor.

Fel 2: att slänga glödlampor, dricksglas, speglar och porslin (eller rentav porslinstomtar) i glasåtervinningen.
Dels är det inte förpackningar, dels blir det återvunna glaset av sämre kvalitet när flaskor och glasburkar blandas med annat glas.

Men det krävs lite ansträngning för att sortera de här sakerna rätt:

Glödlampor är elavfall och tas emot på särskilda stationer eller i butiker som säljer elutrustning.

Dricksglas, speglar och även fönsterglas tar kommunernas återvinningscentraler emot.

Krossade porslinstallrikar och porslinstomtar ska sorteras som ”icke brännbart” på en återvinningscentral.

Fel 3: att slänga tidningar som är för gamla.
Jo, tidningar kan faktiskt bli för gamla för att återvinnas. Efter ungefär tre månader har trycksvärtan torkat och då är pappret för gammalt för återvinning. Samma gäller tidningspapper som gulnat i solen.

Fel 4: att inte lämna tomma sprayflaskor till återvinning.
Det går utmärkt att lämna sprayflaskor (som innehållit till exempel hårspray) i metallåtervinningen. Men då måste de vara pys-tomma. Det betyder att det inte kommer något mer ur flaskan eller burken när man trycker på sprayknappen.

Fel 5: att ge upp sorteringen när förpackningar är gjorda av olika material.
De flesta förpackningar går att sortera, men det är inte alltid lätt att förstå hur. Grundregeln är att förpackningen sorteras efter den del som väger mest. En kartong med en liten plastdetalj på ska alltså sorteras som kartong.

Du ska aldrig behöva använda verktyg för att få isär förpackningen.

Källa: FTI AB

Läs hela artikeln och ta del av information kring hur ett gäng knepiga förpackningar ska sorteras här.