GDPR för latmaskar – en hållbar approach

Alla verksamheter har känslig information som behöver tas om hand. Ökade krav på säkerhet och informationsskydd ställer högre krav på sekretesshantering. Det gäller såväl fysiska som digitala dokument.

Att hålla kolla på känslig information är inte alltid glasklart, speciellt inte om man som företag varit aktiv ett tag. Många företag har hyllvis med pärmar av känslig information som egentligen borde förstöras. Så låt oss göra en liten djupdykning i ämnet.

I och med att GDPR trätt i kraft så innebär det högre krav på dokumentförstöring och hantering av sekretesspapper. Det innebär betydligt högre krav på företag och deras sekretesshantering. Hur ska man kunna slänga sekretesspapper, destruera hårddiskar och ha en säker process för dokumentförstöring.

Vad innebär GDPR?

Här är några saker som du bör veta:

  • Dina villkor för samtycke måste vara tydliga. Samtycke måste vara enkelt att ge och dra tillbaka, tänk en ‘unsubscribe knapp’. 
  • Om en säkerhetsöverträdelse inträffar har ni 72 timmar på er att rapportera dataintrånget till kunder.
  • Om dina kunder begär ut sina personuppgifter måste du kunna förse dem med en detaljerad elektronisk kopia.
  • Dina kunder har rätt att begära att du tar bort deras personuppgifter helt.

Vad ska du göra?

Först bör du göra en inventering av all känslig information. Att ha dokument lagrade på olika ställen - och i olika typer av format - är inget att rekommendera. Framför allt är det oerhört tidskrävande. Gå igenom gamla pärmar och för över dokumentet till en digital miljö; spara antingen på molnet eller lokala servrar. Det gör det enklare att komma åt dokument och är dessutom snällare mot miljön.

Ta del av vårt nyhetsbrev - Gör som 4500+ andra och ta del av vårt fantastiska nyhetsbrev som går ut en gång i månaden.

Fyll i din uppgifter i formuläret nedan så är det klart!