Hållbarhetsredovisning 2020

Vår viktigaste uppgift är att bidra till en grönare värld och en bättre framtid. Hållbarhet är därför en central del av vår verksamhet. Som ett sätt att klargöra och dela med oss av det hållbarhetsarbete vi utför på Office Recycling har vi nu tagit fram vår första hållbarhetsredovisning. Här nedan har vi sammanfattat hur vi arbetar med hållbarhet ur fyra aspekter. Vill du veta mer? Klicka här för att läsa vår hållbarhetsredovisning för 2020.

Miljö

Att företaget bidrar till en positiv miljömässig hållbar utveckling är viktigt för oss och därför måste effekten av våra beslut på miljön och klimatet tas i beaktning. Vi har till exempel gjort ett aktivt val att enbart ta el från hållbara källor och endast tvätta våra bilar med vattenånga, vilket minskar vatten- och kemikalieförbrukningen. Alla förmånsbilar i verksamheten måste dessutom vara eldrivna vilket är i linje med vår verksamhetspolicy.

Människor och säkerhet

Att Office Recycling lyckats så bra med sin tillväxtresa bygger till stor del på våra medarbetares engagemang. Därför är det viktigt för oss att alla känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats för att kunna utvecklas i sina roller.

Ekonomisk hållbarhet

För oss är det viktigt att vårt företag är med och leder omvandlingen till ett hållbart samhälle. För att vi ska lyckas med detta behöver vi ha en stabil ekonomi, eftersom det skapar förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart företagande.

Ansvarsfull aktör

För oss är det viktigt att arbeta professionellt, etiskt och enligt alla lagar och regler. Som medlem i Återvinningsindustrierna stödjer och respekterar vi internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, med iakttagande av god affärssed och korrekt uppträdande.