Hållbarhetsredovisning 2021

Tillsammans skapar vi förändring

Varje dag arbetar vi för en ljusare framtid och varje dag blir vi lite bättre. Våra hållbarhetsredovisningar är ett sätt för oss att transparent dela med oss av vad vi åstadkommit det gångna året men också vad som återstår att göra.

Nu finns vår hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig. Precis som föregående rapport arbetar vi med hållbarhet ur fyra aspekter; miljö, människor och säkerhet, ekonomisk hållbarhet och genom att vara en ansvarsfull aktör. Det kan du läsa mer om såväl här nedan som i vår rapport.

Klicka här för att läsa vår hållbarhetsredovisning för 2021.

Miljö

För oss är det viktigt att vi bidrar till en positiv miljömässig hållbar utveckling och därför har vi gjort aktiva val som stöder detta. Vår el tar vi endast från hållbara källor och vi tvättar endast våra bilar med vattenånga vilket minskar vatten- och kemikalieförbrukningen. I linje med vår verksamhetspolicy är alla förmånsbilar inom verksamheten eldrivna.

Människor och säkerhet

Att Office Recycling lyckats så bra med sin tillväxtresa bygger till stor del på våra medarbetares engagemang. Därför är det viktigt för oss att alla känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats för att kunna utvecklas i sina roller.

Ekonomisk hållbarhet

Att vi är med och leder omvandlingen till ett hållbart samhälle är viktigt för vårt företag. För att vi ska lyckas med det behöver vi en stabil ekonomi. En stabil ekonomi är också en förutsättning för ett långsiktigt hållbart företagande.

Ansvarsfull aktör

För oss är det viktigt att arbeta professionellt, etiskt och enligt alla lagar och regler. Som medlem i Återvinningsindustrierna stödjer och respekterar vi internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, med iakttagande av god affärssed och korrekt uppträdande.