Hållbarhetsredovisning 2022 – För ett cirkulärt samhälle

Vi är på uppdrag för miljön och vi tar vårt ansvar på största allvar. Varje dag, timme och minut arbetar vi för att fortsätta driva förändring och stärka vårt bidrag i omställningen till en cirkulär ekonomi. 2022 var ett framgångsrikt år för Office Recycling och vi är väldigt glada över att transparent kunna dela med oss av våra hållbarhetsinsatser i vår hållbarhetsredovisning. I år delar vi också stolt med oss av tre utmärkande höjdpunkter:

  1. Innovation:
    Under 2022 arbetade vi helhjärtat med vårat innovationsprojekt Wayoo som automatiserar avfallshanteringen i och runt fastigheter. I det här projektavsnittet får du möjligheten att läsa mer om hur utvecklingsprocessen gick till och vilka ekonomiska samt miljömässiga hållbarhetseffekter som Wayoo för med sig.
  2. Effektivisering:
    Vår tillväxt ställer högre krav på effektivisering och under 2022 gick startskottet för vårat mycket omfattande IT-projekt. Vårat kundserviceteam utgör en central del av vår verksamhet och delar i det här avsnittet med sig av sina förväntningar på vår uppdaterade IT-miljö som lanseras 2023.
  3. CSR:
    Sedan 2021 finansierar vi ett av Hand in Hands byprojekt i Indien med hjälp av den PET och pant som våra kunder återvinner via oss. I november 2022 åkte tre av våra medarbetare ned till byn Lodariyal för att träffa invånarna och ta del av framstegen som gjorts under vårat samarbete. Läs mer om bybesöket i det här projektavsnittet.

Klicka här för att läsa vår Hållbarhetsredovisning för 2022.

Våra hållbarhetsaspekter

Likt tidigare års rapporter arbetar vi med hållbarhet ur fyra aspekter; miljö, människor och säkerhet, ekonomisk hållbarhet och genom att vara en ansvarsfull aktör. I dessa avsnitt visar vi upp vad vi åstadkommit under föregående år men också vad som återstår att göra.

Miljö

För oss är det viktigt att vi bidrar till en positiv miljömässig hållbar utveckling och därför har vi gjort aktiva val som stöder detta. Vår el tar vi endast från hållbara källor och vi tvättar våra bilar med vattenånga vilket minskar vatten- och kemikalieförbrukningen. I linje med vår verksamhetspolicy är alla förmånsbilar inom verksamheten eldrivna. Att göra aktiva val som främjar hållbarhet är en integrerad del av vårt företagsvärde, och vi strävar efter att vara en förebild för andra företag genom att visa att det är möjligt att bedriva verksamhet på ett sätt som är både lönsamt och skonsamt mot planeten.

Människor och säkerhet

Att Office Recycling lyckats så bra med sin tillväxtresa bygger till stor del på våra medarbetares engagemang. Därför är det viktigt för oss att alla känner sig trygga och säkra på sin arbetsplats för att kunna utvecklas i sina roller.

Ekonomisk hållbarhet

För vårt företag är det av största vikt att vi är med och leder omvandlingen till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Och för att vi ska lyckas med det behöver vi en stabil ekonomi vilket också är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart företagande.

Ansvarsfull aktör

För oss är det viktigt att arbeta professionellt, etiskt och enligt alla lagar och regler. Som medlem i Återvinningsindustrierna stödjer och respekterar vi internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter och bedriver verksamheten på ett ansvarsfull sätt, med iakttagande av god affärssed och korrekt uppträdande.