Jordens resurser slut redan 1 augusti

Earth Overshoot Day är dagen då vi gjort av med årets budget av förnybara resurser. Vi som i mänskligheten, alltså. Färska siffror visar att vi globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande men vi i Sverige är klart värre än så – vi förbrukar i nivå med att vi hade ca 4 planeter till hands. Och det är koldioxidutsläppen som orsakar störst fotavtryck i form av 50%.

Under resterande del av året lever vi alltså över våra tillgångar. Overshoot Day inträffade två dagar tidigare i år än under 2017, något som pågått sedan 1970-talets början och ständigt eskalerar. Sommarens torka och bränder i Sverige har gett oss en smärtsam påminnelse om det extrema vädret som riskerar att bli vanligare om klimatförändringarna fortsätter.

Överutnyttjande av resurser leder till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. 2017 var ett av de tre varmaste åren sedan mätningarna startade 1880 och som det verkar nu kommer 2018 läggas till i samma lista.

Läs mer hos WWF!