Lev 228 dagar längre med oss

Visste du att ditt liv i snitt förkortas med 228 dagar om du jobbar på Kungsgatan? I förra upplyste vi genom en kampanj Stockholmarna vad det innebär att jobba i en innerstad som dagligen trafikeras av tunga diesel-lastbilar.

Kampanjen bestod av stora skyltar, strategiskt utplacerade för att synas och väcka uppmärksamhet. Med hjälp av eventpersonal delade vi också ut ett DR och ett erbjudande. Syftet med kampanjen var helt enkelt att berätta vad våra konkurrenter bidrar med då de kör runt med tunga fordon och hämtar återvinningsmaterial.

Faktan i vår kampanj hämtades från Miljöbarometern, som kontrollerar luftkvalitet på uppdrag av Stockholms Stad. Fakta som talar för sig självt: Årsmedelvärdet av partikelutsläppen på Kungsgatan 20-28 ug/m3. På en lugnare gata är värdet istället 10-15 ug/m3. En ökning av 10 ug/m3 betyder statistiskt sett en ökad dödsrisk med 1,2% för dig som fyllt 30. Det i sin tur betyder – i snitt – ett 228 dagar kortare liv än hos någon som jobbar på en mindre gata. Miljöbarometern påpekar i sin undersökning att “Föroreningar i luften beräknas påverka befolkningens medellivslängd mer än trafikolyckor gör”. Anledningen? En stor del beror på de tusentals tunga dieselfordon som dagligen trafikerar vår innerstad.

Det tycker vi är starka argument för att byta till fossilfri återvinning redan idag!