Målet: Hållbar försörjning och en grönare by

Några månader har nu gått sedan vi presenterade vårt samarbete med Hand in Hand och byprojektet i Indien. Förändringsresan för byns kvinnor är i full gång och med Hand in Hands insatser kommer kvinnorna varje dag ett steg närmare ekonomisk självständighet.

Men vad är då målet med projektet och vilka aktiviteter ska leda dit? I det här inlägget berättar vi mer.

100 nya jobb, 100 förändrande livsöden

Det sammantagna målet är att skapa förutsättningarna som krävs för hållbar försörjning, nya jobb och förbättrade levnadsvillkor. Under projektets gång ska Hand in Hand mobilisera 1200 invånare i åldrarna 18-60 och etablera 12 stycken självhjälpsgrupper för utbildning, aktiviteter och träning. Insatserna ska resultera i 75 nya jobb genom nystartade företag eller förbättringar av befintliga verksamheter samt 25 nya jobb via lärlingskap. 100 nya jobb innebär 100 förändrade livsöden.

Specifika insatser för en renare och grönare by

Källsortering och fungerande avfallssystem är något vi i Sverige kan ta för givet. Annat är det i marginaliserade länder och områden där fattigdomen är hög. För oss var det därför viktigt att vi fick möjligheten att rikta våra kunders PET- och pantpengar till en by där behovet av hållbar hantering av avfall är stort.

I Lodariyal är daglig avfallshantering i och kring hushåll så gott som obefintlig. Avfallet som uppstår i byn sprids med väder och vind i naturen och skapar en smutsig och förorenad miljö. För att motverka detta kommer Hand in Hand rikta specifika insatser för en ren och grön by, där en central del berör att skapa medvetenhet om jämställdhet, renlighet och källsortering i samhället.

Det innebär bland annat att:

  • Alla hushåll och butiker ska ombesörjas av daglig avfallsinsamling
  • Ett grönt företag ska grundas
  • 70% av alla hushåll ska källsortera
  • Alla hushåll ska ges ökad kunskap om källsortering och vikten av renlighet
  • 100% av det återvinningsbara avfallet som genereras ska säljas vidare till återvinning
  • 420 hushåll ska förses med behållare för hushållssopor
  • 10 olika program ska initieras i syfte att öka vetskapen om återvinning och hållbarhet i form av rittävlingar för barn, miljödagar, demonstration av källsortering och dörr-till-dörr-kampanjer
  • Budskap rörande engångsplaster, uppmaning till källsortering och en grönare miljö ska finnas på offentliga platser för att öka medvetenheten hos invånarna

Vi fortsätter med stort engagemang att följa utvecklingen i Lodariyal och kommer framåt dela med oss av framstegen. Mer information om byprojektet hittar du här.