Novis miljösatsning tillsammans med Office Recycling

“Snygga sorteringsmöbler, tankeväckande jämförelsesiffror och ett grönare samvete. För Novi står hållbarhet och NKI högt upp på prioriteringslistan – nu har bolaget inlett en återvinningssatsning som förbättrar båda delarna.”

Så lyder ingressen i Novi Real Estates artikel om det nya samarbetet med oss på Office Recycling! Nöjd Kund-undersökningar utförda av Novi visar att källsortering och cykelrum alltid står högt upp på önskelistorna. Genom att implementera återvinningen på kontoren istället för att fortsatt använda de gamla soprummen frigörs yta som i många fall kan göras om till cykelrum. Men framförallt betyder detta en stor miljöbesparing för Novi och dess hyresgäster. Till exempel innebär vårt samarbete sammanlagt 3680 färre transporter till fastigheterna bara i Stockholm – dessutom med en 100% fossilfri flotta som drivs av biogas.

Våra designade kärl och sorteringsmöbler passar bra in på hyresgästernas kontor. Här är det inte tal om traditionella och, ja, fula gamla kärl som man helst gömmer undan. Vi kommer givetvis fortsätta, tillsammans med Novi, återkoppla till hyresgästerna gällande hur mycket man sorterat och vad det kan översättas till i form av koldioxidutsläpp. Novi’s mål med satsningen innebär en minskning av utsläppen med 48.000 kg koldioxid vilket bland annat motsvarar 79 års Netflix-tittande eller 2319 års TV-spelande.

Läs hela artikeln på Fastighetssverige.se!