Ny teknologi från IBM tillverkar helt ny plast av gamla smutsiga plastflaskor

En ny återvinningsteknik gör det möjligt att tillverka helt ny plast från gamla smutsiga plastflaskor.

Den nya processen kan förändra hur vi återvinner – och ersätta oljan som används i plasttillverkning med gammal plast istället.

Forskare vid IBM utvecklade processen, kallad VolCat, som ett alternativ till traditionell återvinning. Den vanliga processen innebär att sortera avfall, tvätta det, skilja ut föroreningar, hugga upp det och smälta det igen. Resultatet är en plast av lägre kvalitet som varumärken ofta inte vill använda. IBMs process är ett exempel på ett växande antal nya metoder för kemisk återvinning.

Företaget pratar för närvarande med partners om att utföra ett större pilotprov, för att se om tillvägagångssättet är ekonomiskt i stor skala. Eftersom tekniken kan använda de smutsigaste materialen med lägst värde efter konsumtion, hålls kostnaderna låga. Tekniken kräver också relativt liten energi. Just nu använder plastindustrin råvaror baserade på helt nya material i nästan all produktion och står för cirka 6% av den globala oljeanvändningen. Det är ungefär samma mängd som används av flygindustrin och en stor källa till utsläppen.

Läs hela artikeln av Adele Peters på Fast Company här!