Nya, innovativa, miljövänliga lösningar som vi kan stödja idag!

Ett litet steg för människan, men ett stort steg för miljön, här kan vi göra skillnad.

Det finns stora behov att skapa miljövänliga lösningar, men hur går de från en fin idé till en lösning som vi använder i vardagen? Som alla entreprenörer vet så blir endast en liten del av idéer verklighet. Men vi har alla en möjlighet att bidra till en bättre framtid, så därför vi vill lyfta fram några fantastiska miljövänliga lösningar som finns på marknaden idag.

Vi hoppas att denna lista kan bidra till att stödja dessa gröna initiativ och låter fler innovativa lösningar bli verklighet.

Eldrivna taximopeder i Stockholm

De eldrivna mopedbilarna Bzzt har synts ett bra tag på Stockholms gator och får nu pengar för att bygga det avgörande steget mellan experimentell fas och kommersiell storskalig drift av tjänsten. Särskilt fokus ligger på utveckling av mjukvaran och vinteranpassning av fordonen.

Elproduktion av spillvärme i containerfartyg

Climeon Heat Power konverterar spillvärme till el och minskar på så vis ett fartygs bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid och andra partiklar. Pilotprojektet kommer att demonstrera systemets tillförlitlighet i ett containerfartygs tuffa miljö med syftet att eliminera riskpremien från rederiernas investeringskalkyl.

Energiåtervinning i restaurangventilation

Enjays produkt Lepido återvinner energin av värmen från restaurangers frånluft. Produkten är unik genom att den klarar den aggressiva miljön i restaurangventilation. Bolaget har, med gott resultat, testat en fullskaleprototyp. Nästa steg är att vidareutveckla och verifiera den nuvarande prototypen i verkliga förhållanden.

Klimatgardiner som behåller värmen

Climate Curtains är ett gardinkoncept som reducerar energiförluster genom fönster.  Gardinerna kan dels minska värmeförlusterna, dels absobera solvärme. Projektets övergripande mål är att tillsammans med kund verifiera energi- och kostnadsbesparingarna med gardinerna.

Snygga och smarta återvinningstjänster

Office Recycling erbjuder fossilfria transporter av återvinning och sophantering i el- och biogas 100, för att erbjuda en renare lösning på en nödvändig service. Med Office Recycling får man dessutom snyggt designade kärl som gör sig lika bra i kopieringsrummet som i matrummet, eller andra allmänna utrymmen. Återvinning är så mycket mer än att Panta Mera.

Vill du ha ytterligare information om de produkter och paket vi erbjuder? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med ett erbjudande som skulle passa dig.

Organiska solceller

Epishine utvecklar och kommersialiserar organiska solceller som kan integreras på en mängd olika ytor på ett flexibelt sätt. Målet är att bli en av marknadens mest resurseffektiva och billigaste solceller per kWh. Projektet syftar till att verifiera tekniken tillsammans med kund.

Miljövänliga transporter

MoveByBike transporterar och flyttar med cykel och släp upp till 300kg/3m³ per lass. De erbjuder miljövänliga, billiga och citysmarta transporter med cykel och vagn för flytt, människor, blommor eller mat.  

Vattenrecirkulation vid tvätt

Idag förbrukas det onödigt mycket drickbart vatten vid tvätt. Mimbly har utvecklat en prototyp som visat sig spara en betydande del av vattnet per tvätt samtidigt som energibehovet minskas genom att värmen behålls i systemet så.

Vindkraftstorn i trä

Modvion utvecklar vindkraftstorn i biobaserade material vilket minskar koldioxidutsläpp jämfört med järnkonstruktioner och förenklar transport av höga tornkonstruktioner. Projektet syftar till att verifiera konstruktionen genom mekaniska tester i labb samt att bygga och utvärdera en 30 meter hög prototyp.

Stöd dessa fantastiska initiativ genom att välja din leverantör och produkt med miljön i åtanke. 

En inspirerande artikel från energivärlden.