Office Recycling behöver flera miljöhjältar 💚

Det är i uppförsbackarna vi rycker!

Under 2021 så behöver vi fler miljöhjältar på Office Recycling. Som vår kollega bidrar du med själ och hjärta i vår strävan efter att sprida budskapet om den enorma miljöbesparing alla kan göra med fossilfri återvinning. På så vis är du direkt med och kämpar mot klimateffekten. Du är också en viktig del i en jämställd vardag utan diskriminering, rasism eller sexism. En vardag där vi alltid servar våra kunder och bemöter alla människor på ett bra sätt oavsett vilka de är och var de kommer ifrån.

Är det något för dig? 

Vi rekryterar till följande avdelningar:

  • Anläggning
  • Sälj
  • Kundtjänst
  • Marknad

Ansök här eller kontakta oss.