Office Recycling automatiserar avfallshanteringen i fastigheter – lanserar tjänsten Wayoo

Office Recycling lanserar i september 2023 sitt nya , innovativa och datadrivna koncept för avfallshantering i fastigheter. Tjänsten som givits namnet Wayoo, sammankopplar hårdvara, mjukvara och återvinningsservice och möjliggör automatiserade hämtningar från miljörum. Satsningen är steget mot en ny digital standard för avfallshantering i fastigheter med effekt på fastighetens driftnetto och transportrelaterade utsläpp. 

Stockholmsbaserade återvinningsaktören Office Recycling hjälper kontor, restauranger, butiker, kommersiella- och boendefastigheter med produkter och tjänster för återvinning. Ända sedan starten 2011 har bolaget utmärkt sig med ett tydligt hållbarhetsfokus och ett gediget serviceengagemang.

Återvinning och resurshantering har en central roll i den cirkulära omställningen, och en betydande mängd resurser passerar dagligen samhällets fastigheter. Genom att automatisera driften och samla in data på avfallsmängder i realtid kan Wayoo hjälpa fastighetsägare växla upp sitt hållbarhetsarbete, säkra ökade återvinningsgrader och samtidigt sänka kostnader kopplade till avfallshanteringen.  

I snitt hämtas 85% av kärlen i miljörum vid fel tidpunkt. Det visar den studie som Office Recycling gjort tillsammans med högskolor, experter och fastighetsbolag under 2022. Manuella processer är en bidragande orsak och i samma studie uppdagas att 49% av kärlen hämtas vid halvfulla volymer. Konsekvenserna ger uttryck i felaktiga kostnader och onödiga transporter. Men med Wayoos egenutvecklade modulsystem i kombination med sofistikerade sensorer kan fyllnadsgrader mätas i realtid. Statistiken lagras i Wayoos plattform och tillsammans utgör komponenterna fundamentet för att återvinningsservicen ska kunna utföras vid precis rätt tidpunkt – något de kallar hämtningar Just in Time. Avfallsdatan skapar i sin tur värdefullt underlag för hållbarhetsrapportering, optimering av avfallsstrategier och mätningar av scope 3-utsläpp.

Wayoo har varit under utveckling sedan 2021 och ett flertal fastighetsbolag har under perioden implementerat lösningen. Effekten efter att Wayoo implementerats visar på en minskning av transporter med 31% och sänkta kostnader om hundratusen kronor per fastighet. I september 2023 lanseras tjänsten på bred front och blir Office Recyclings primära erbjudande för kommersiella- och boendefastigheter. 

Läs mer om Wayoo här.