Office Recyclings riktlinjer gällande Coronaviruset

Sedan Coronavirusets utbrott har Office Recycling noggrant följt utveckling, främst via Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och Världshälsoorganisationen. Baserat på rekommendationer från ovannämnda myndigheter och organisationer har vi vidtagit en rad åtgärder för minimera smittspridningen samt specificerat vilka åtgärder vi kommer ta OM någon av våra medarbetare skulle drabbas av viruset.

Vi har vidtagit dessa åtgärder för att ta vårt samhällsansvar och för att fortsatt kunna erbjuda en säker samt fungerande tjänst.

Hur påverkar detta dig som kund?

Vi har nedan listat ett par exempel på hur detta kan påverka dig som kund.

  • Vår servicepersonal kommer inte längre be er signera vår utförda tjänst hos er utan kommer endast be om namnet på den som ska kvittera.
  • Medarbetare som befunnit sig i ett riskområde alternativt har en närstående som befunnit sig i ett riskområde kommer stanna hemma. Detta kan medföra att du som kund kommer få nya personer som utför vår tjänst hos er.
  • Våra medarbetare har fått instruktioner att hålla minst en meters avstånd till andra personer samt alltid bära handskar.

Fullständigt material kring vår riskanalys samt vår interna information finner du genom denna länk.

För ytterligare frågor hänvisar vi er till info@officerecycling.se

Med vänliga hälsningar,
Dino Eklöf
Verkställande Direktör