Så engagerar du kollegorna i hållbarhetsarbetet

Att få med sig kollegor i förändringsarbetet är förmodligen den viktigaste och kanske till och med den svåraste uppgiften.

En person kan visserligen göra skillnad, men effekten av samarbete när ni skapar ett klimatsmart kontor är en snabbare, smartare och smidigare process. 

Förändring sker sällan över en natt. Men i en tid då alarmerande forskningsrapporter om klimatet släpps på löpande band, då Arktis isar smälter och mänskligheten fortsätter att pumpa ut mer växthusgaser än någonsin, ekar en fråga högre än alla andra: Om vi vet hur illa det är och att vårt kollektiva agerande får katastrofala följder för planeten, varför gör vi inte mer för att ändra på vårt beteende?

Att skapa beteendeförändring på arbetsplatser är inte lätt. Det är självklart svårt att få med sig sina kollegor på tåget. Alla har sina egna prioriteringar och kanske inte känner sig motiverade att delta i hållbarhetsarbete. För att lyckas är det väldigt viktigt att involvera alla i ett tidigt stadie. Se till att ta in feedback och input så snabbt som möjligt och anpassa arbetet därefter.

Två andra nycklar är att fördela ansvaret internt och vara noga med uppföljning. Ingen klarar av att göra allt själv, så se till att fler personer tar ansvar för frågan. Gärna från olika delar av verksamheten. Var även noga med uppföljningen och presentera hur ni ligger till i förändringsprocessen. Transparens är A och O.

Vi har lyft fram tre saker som kommer göra det enklare att motivera kollegor.

1. Tydliggör

Varför är det nya beteendet viktigt för verksamheten? Vad händer om vi misslyckas? Vad händer om vi lyckas?

2. Definiera beteendet

Vad innebär det att vara mer klimatsmart? Bryt ner vidlyftiga ord och egenskaper till faktiska beteenden. Synliggör de beteenden ni vill se mer av för att nå de långsiktiga målen, bryt ner i konkreta aktiviteter.

3. Förutsättningar för inlärning

Det är en stor utmaning att skapa drivkraft för ett nytt beteende som vi ännu inte sett de positiva effekterna av. Se till att fylla det nya beteendet med positiva konsekvenser för individen.

Vill du göra skillnad och minska ditt företags klimatavtryck?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig med ett erbjudande som skulle passa dig.