Så hanterar vi ert avfall i vår återvinningsprocess

Från avfallshämtning till återvinning

Följ med på vår resa, från att vi hämtar avfall hos våra kunder till att vi sorterar och återvinner. En process som är 100% fossilfri då vi inte har några utsläpp från olja eller fossila bränslen. Vill du hänga med? Då åker vi.

Idag hanterar Office Recycling ca 2 715 ton avfall per år och vår viktigaste uppgift är att återvinna fossilfritt för att bidra till en grönare värld. Vi hjälper till med hämtning och hantering av de allra flesta materialtyper, från kartong, plast, metall och glas till grovsopor och annat avfall som hör företag, kontor och fastighetsägande till i Stockholm och Uppsala.

När vi hämtar avfallet hos våra kunder är det ofta på schema, det vill säga att vi kommer och hämtar avfall beroende på avfallsmängd och behov. Tömning sker oftast på vecko- eller månadsbasis men vi är självklart flexibla om man behöver boka en extra tömning eller önskar flytta hämtningen till annan dag.

Alla våra transporter är märkta med Bra Miljöval och vi är ISO-certifierade i miljö och kvalitet. Vi har skapat ett framgångsrikt recept för att öka er återvinning med 50%.

Var tar avfallet vägen efter vi hämtat det?

Efter vi har hämtat avfallet transporteras det till vårt resurscenter på Ekerö där vi sorterar allt som kommer in. Därefter körs det sorterade avfallet till olika anläggningar beroende på material för vidare hantering och återvinning.

Under 2021 hade vi en källsorteringsgrad på 98%, varav 64% var materialåtervinning, 34% energiåtervinning och 2% deponi. Vi ökade mängden återvinning med ca 62% under 2021 jämfört med året innan.

Vi hjälper idag 2 000 företag och vi vänder oss mot alla, från det lilla kontoret med 10 anställda till det stora fastighetskomplexet med många hyresgäster. Vi hjälper kontor, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, butiker och restauranger. Mer eller mindre alla typer av företag i alla storlekar.

Miljöaspekter och fossilfria transporter

Vi är det enda återvinningsföretaget i Stockholm som är helt fria från fossil påverkan i vår avfallshantering och källsortering. Med oss som leverantör får man lösningar som skapar förutsättningar till att sortera mer. Ju mer man som företag sorterar för återvinning desto fler gånger kan redan nyttjade resurser bli till nya produkter.

En viktig miljöaspekt är våra transporter. Förutom att vår fordonsflotta drivs på Biogas så arbetar vi aktivt med ruttoptimering och samkörningar vilket minskar utsläppen, körsträckor och antal stopp. Det innebär mindre utsläpp i våra städer och mindre trafikbelastning. 90% av koldioxidutsläppen relaterade till återvinning sker via transporterna till och från kunderna och det är därför vi arbetar hårt med transporten och dess miljöpåverkan. Att använda biogas gör att vi kan minska våra koldioxidutsläpp med 86% jämfört med bensin på samma sträcka, bra va?

När vi hämtat avfall från våra kunder och levererat dessa till Ekerö är vår fordonsflotta och chaufförer redo för en ny dag och fler upphämtningar. Kanske är det ni som får besök av oss nästa gång?

Följ med på resan mot en grönare värld och kontakta oss för att höra hur vi kan hjälpa er med att återvinning på ert kontor.

Välkommen till framtidens återvinning och Office Recycling.