Så kan fastighetsägare möta hyresgästernas krav på avfallshantering

Fastighetsägare har idag svårt att möta hyresgästernas växande krav på avfallshantering och konsekvenserna blir påtagliga. Antalet felanmälningar ökar tillika hyresgästernas missnöje och fastighetsägare tvingas lägga värdefull tid på att lösa problem kopplat till avfallsåtervinning. I ett webinar tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm adresserade vi dagens utmaningar och morgondagens lösningar.

Genom dialoger med olika fastighetsägare har vi fått insikt i att hyresgästernas nöjdhet till stor del beror på fastighetens avfallshantering. Allt fler ställer krav på utökade sorteringsmöjligheter, fräschare miljörum, mätning av avfallsmängder och spårbarhet. Fastighetsägarna ägnar i sin tur mycket av sin tid åt att hantera klagomål, överfyllda kärl i miljörummet och att anpassa sig efter återvinningsleverantörens villkor och scheman.

När vi blickar in i spåkulan ser vi miljörummet och avfallshanteringen som en mycket viktig del i fastighetens maskineri. Dels är hållbarhetsfrågan högt upp på agendan och företag begär i allt större utsträckning att, svart på vitt, ha tillgång till statistik på avfallsmängder, avfallstyper och klimatavtryck som en del i hållbarhetsarbetet. Framöver ser vi tekniska innovationer flytta in i miljörummen och behovet av en serviceinriktad avfallspartner som tillsammans med fastighetsägaren proaktivt arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna till källsortering och löpande optimering som underlättar vardagen för såväl hyresgäster och fastighetsägare.

Vill du se webinaret direkt?

Fyll i formuläret nedan så skickas en länk till webinaret till dig: