Sekretess- och destrueringshantering

På Office Recycling är vårt viktigaste uppdrag att bidra till en bättre värld genom fossilfri återvinning. För många av våra kunder innebär det också en säkrare värld då vi är experter på destruering av sekretessmaterial. Med specialutbildad personal, vår egen destrueringsanläggning och videoövervakning är vi idag marknadsledande. Marknadens bästa service – och en grönare morgondag – får du på köpet.

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla vilket innebär att reglerna kring hur företag får behandla personuppgifter blir hårdare. Det ställer högre krav på sekretesshantering av hårddiskar, mobiler, USB-minnen, arkiv och andra fysiska dokument som innehåller personuppgifter.

Vi hämtar och plomberar ert känsliga material, både teknik och fysiska dokument. Sedan destruerar vi innehållet på vår egen anläggning så att informationen aldrig kan återskapas. Efter avslutad process mottager ni ett destrueringsintyg.

Vår hantering är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och all hantering av allt material sker av säkerhetskontrollerad egen anställd personal.

Ladda ner informationsfolder här.

Miljörör sekretess för bl.a. pappershantering. Se produkten här.