Sex av åtta återvinningsmål uppnådda

Ny statistik från Svenska Miljöemissionsdata för år 2017 visar att Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar.

Förra året materialåtervanns 72 procent av förpackningarna vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med 2016. Det nuvarande målet är att 55% av alla förpackningar ska återvinnas och det klarar Sverige med god marginal. Vi ska förstås inte nöja oss där och från och med januari 2020 höjs målen med upp till 20% beroende på typ av vilken förpackning som ska materialåtervinnas.

PET-flaskor materialåtervinns till 84% procent och pantburkar till 81%. Av alla de glasförpackningar som sattes på marknaden gick 93% till materialåtervinning.

Naturvårdsverkets kompletta förpackningsrapport finns här.