Stor potential för ökad plaståtervinning enligt ny rapport

Ny rapport kring potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är klar, rapporterar Återvinningsindustrierna. På uppdrag från Naturvårdsverket har Svenska Miljöinstitutet (IVL) utrett möjligheterna baserat på parametrarna ekonomi, tillgång, klimateffekt och förekomst av farliga ämnen.

– Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Vi fann att potentialen för ökad materialåtervinning är störst för plast från förpackningar, bilar och byggen, säger Åsa Stenmarck, IVL, projektledare för arbetet med rapporten. För flera av dessa plastavfallsströmmar, särskilt från förpackningar, är det presumtiva marknadsvärdet dessutom stort eller mycket stort. Det skulle kunna närma sig miljardbelopp per år enbart i Sverige.

Naturvårdsverket:

Syftet med rapporten är att ge viss vägledning för myndigheter och projektfinansiärer i prioriteringsarbete, liksom att ge en överskådlig och lättförståelig analys och bedömning av “här finns potentialen” för en ökad och säker materialåtervinning av plast i Sverige.

Resultaten pekar mot att potentialen för ökad materialåtervinning av plast i Sverige är relativt stor, samtidigt som en god kontroll över förekomsten av farliga ämnen finns. Baserat på analyserna har vi funnit att potentialen är störst för förpackningar (både från hushåll och från verksamheter), plast som uppkommer vid byggnation (inklusive installationsspill) och plast från fordon. För flera av dessa plastavfallsströmmar, särskilt plast från förpackningar, uppgår det presumtiva marknadsvärdet av den totalt upparbetade och återvunna plastråvaran till miljardbelopp per år.

Länk till rapporten.