Tio överraskande konsekvenser av den globala uppvärmningen

Vin blir dåligt och dessutom dyrt, Sibirien blir en gigantisk gastrampolin och människan får sämre immunförsvar.

Illustrerad Vetenskap har listat tio konsekvenser av den globala uppvärmningen. Vissa mer kända sedan tidigare men också ett gäng överraskande konsekvenser.

Att isen smälter, vattennivån blir högre och vädret mer extremt kan inte ha undgått någon. Men vad sägs om att smittspridande malariamyggor flyttar längre norrut, temperaturhöjningen medför att vi får smutsigare dricksvatten, vårt immunförsvar blir svagare och att allergisäsongen blir längre? Vi blir helt enkelt sjukare. Eller att vinproducerande länder i Europa, Afrika och Sydamerika rapporterar att druvorna inte klarar av den högre värmen vilket både leder till högre priser och försämrad kvalitet? Att mängder av bakterier producerar metangas under den sibiriska permafrosten och gasen kommer upp till ytan i takt med att isen försvinner, vilket skapar ett mjukt och extremt brandfarligt underlag?

Läs hela artikeln av Babak Arvanaghi här.