Tusentals européer dör varje år pga koldioxidutsläppen

All förbränning skapar koldioxid – från flygplansresor till när du slänger hushållssopor.

Men sedan 50-talet så har människor ökat koldioxidutsläppen exponentiellt, och ökningen skapar obalans i jordens naturliga ekosystem.

Koldioxid från fossila bränslen som olja och naturgas hör inte naturligt hemma i atmosfären. När vi utvinner och förbränner bland annat olja från berggrunden så ökar dessa värden.

Vår kolossala energiförbrukning är därmed den främsta orsaken till att jordens temperatur stiger. Men detta visste vi redan.

Men när European Environment Agency släpper en rapport om luftkvalitet i Europa så blir resultatet fortfarande chockerande, ca 400,000 invånare i Europa dör i förtid på grund av luftföroreningar.

Samtidigt som den generella luftkvalitén i Europa blir allt bättre så är boende i storstäder fortsatt exponerade för nivåer som överstiger rekommenderade gränsvärden för en god luftkvalitet.

Idag kommer ca 30% av de totala koldioxidutsläppen i Sverige från vägtransportsektorn (lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar).

Så vad gör vi åt saken, hur minskar vi våra koldioxidutsläpp på vägarna? Vi kör fossilfria transporter, ett val som känns självklart när det kommer till vårt miljöarbete. Ta reda på hur din arbetsplats kan göra skillnad här.

Ytterligare något att tänka på är att välja tåg framför flyg. Ett exempel: Hur många tågresor mellan Göteborg och Stockholm ersätter koldioxidutsläppet på en flygresa på samma sträcka? Svaret är 30,000 resor! Helt otroligt.

Alla måste vi ta beslut som kan förbättra framtiden, återvinning är ett bra ställe att börja.

Om du vill att vi ska kontakta dig, så fyll i formuläret nedan, så kan vi skapa en lösning för dig och ditt företag: