Tusentals dör varje år pga koldioxidutsläppen

All förbränning skapar koldioxid – från flygplansresor, en bil tripp till landet eller när du slänger en påse hushållssopor.

Men sedan 50-talet så har människor ökat koldioxidutsläppen exponentiellt, och ökningen skapar obalans i jordens naturliga ekosystem. En ny studie visar att förbränning av fossila bränslen står för fler dödsfall än rökning och malaria!

Koldioxid från fossila bränslen som olja och naturgas hör inte naturligt hemma i atmosfären. När vi utvinner och förbränner bland annat olja från berggrunden så ökar dessa värden.

Vår kolossala energiförbrukning är därmed den främsta orsaken till att jordens temperatur stiger. Men detta visste vi redan.

Enligt den nya studien så kan de små partiklarna som uppstår vid förbränning av fossila bränslen vara farligare än forskarna tidigare trott. Det handlar om extremt små partiklar som kallas PM2,5. De tar sig in i lungorna och därefter direkt in i blodomloppet där de bland annat kan ge upphov till allvarliga hjärtproblem och för tidig död. Barn och gamla är särskilt känsliga.

Forskare från fyra universitet har samarbetat i en ny studie som kopplar samman utsläppsnivåer med hälsodata. Metoden innebär att forskarna kunnat dela in hela jordklotet i ”boxar” som mäter fem gånger sex mil och undersöka utsläppsnivåerna i varje box individuellt.

Enligt den nya studien kunde i snitt 18 procent av alla dödsfall som inträffade under 2018 kopplas till förbränning av fossila bränslen. Det motsvarar 8,7 miljoner dödsfall vilket är en dubbelt så hög siffra som i tidigare studier.

Samtidigt som den generella luftkvalitén i Europa blir allt bättre så är boende i storstäder fortsatt exponerade för nivåer som överstiger rekommenderade gränsvärden för en god luftkvalitet.

Så många dödsfall kan kopplas till fossila bränslen

Procentandel av alla dödsfall för personer över 14 år som kan kopplas till PM2,5-partiklar vid förbränning av fossila bränslen 2018.

Graf vardsdelar fossil

Källa: Vi Bilägar & Harvard University

Idag kommer ca 30% av de totala koldioxidutsläppen i Sverige från vägtransportsektorn (lastbilar, bussar, bilar och motorcyklar).

Så vad gör vi åt saken, hur minskar vi våra koldioxidutsläpp på vägarna? Vi kör fossilfria transporter, ett val som känns självklart när det kommer till vårt miljöarbete. Ta reda på hur din arbetsplats kan göra skillnad här.

Ytterligare något att tänka på är att välja tåg framför flyg. Ett exempel: Hur många tågresor mellan Göteborg och Stockholm ersätter koldioxidutsläppet på en flygresa på samma sträcka? Svaret är 30,000 resor! Helt otroligt.

Alla måste vi ta beslut som kan förbättra framtiden, återvinning är ett bra ställe att börja.

Om du vill att vi ska kontakta dig, så fyll i formuläret nedan, så kan vi skapa en lösning för dig och ditt företag: