Vad är bäst för klimatet? En äkta julgran eller en av plast?

När det gäller vad som är det mest miljövänliga alternativet, en äkta gran eller en av plast, så finns det flera argument för och emot.

Plastgranar går att återanvända och de sparar på skogen. Naturliga granar är ofta närproducerade och självklart naturliga.

Men vad är bäst för klimatet? Forskare på Florens universitetet i Italien, gjorde en livscykelanalys för att beräkna hur stor klimatbelastning en julgran utgör.

Resultatet blev att en äkta odlad gran orsakar utsläpp på nästan två kilo koldioxidekvivalenter. En enkel plastgran genererar 11 kilo. Och en finare plastgran 29 kilo koldioxid.

Men det behöver inte betyda att en naturlig gran är bäst för klimatet ändå… Det beror på hur länge granen används. I Sverige åker oftast den naturliga granen ut till tjugondag knut, medan den konstgjorda granen sparas och återanvändas nästa år. Samtidigt måste plastgranen sparas i många år för att innebära en klimatvinst. Om du tar hand om ditt fina konstgjorda träd och byter det vart 20:e år, då är det naturliga trädet sämre för klimatet än det konstgjorda trädet efter 16 år.

Men om du tar beslutet att välja en äkta julgran så bör du också tänka på att välja en KRAV-märkt gran. De finns i rödgran eller i kungsgran, se även till att om du beställer en gran online, att transporten är miljövänlig. 

Snabba barrtips 

Se till att barren stannar på granen genom att följa dessa råd:

  • Låt granen vänja sig i garaget innan du tar in den, så blir inte chocken över inomhustemperaturen lika stor och fler barr sitter kvar.
  • Granen måste ha vatten genast när den tas in. Fyll på så att den aldrig är utan vatten.
  • Såga eller yxa ett snitt längst ner. Precis som med snittblommor så hjälper du granen att komma åt vattnet i julgransfoten.
  • Office Recycling kan hämta din julgran,  när julen är över och återvinna den på bästa vis. Kontakta oss för mer information.

Julen har många fina sidor, men kan bli en belastning för miljön. Här har du chansen att göra skillnad på din arbetsplats!

Du är nu bara några klick från att göra stor skillnad och skapa en bättre återvinnings kultur, få en enkel och snabb offert genom att klicka här.