Vår andra raka Gasell!

För andra året i rad, för miljön och framtiden, har vi vunnit en Gasell. Det ni!

Vi anser att alla människor har rätt till ett liv fritt från krig och sjukdomar. Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till drickbart vatten, ren luft och mat. Idag har vi en värld med ca 60 miljoner människor på flykt från förtryck och krig. Om vi inte når vårt 1.5-graders mål kommer ytterligare ca 120 miljoner människor tvingas lämna sina hem som klimatflyktingar.

Ditt val idag har en direkt påverkan till bättre förutsättningar för dina medmänniskors möjlighet att leva i fred på en hälsosam grön planet. Vi tror att du förstår vikten av ditt bidrag till en bättre värld så när du väljer oss som leverantör kommer företagen, miljön och mänskligheten stå som vinnare.

Kriterier för Gaseller
Företagets fyra senaste årsredovisningar ligger till grund för Gasellundersökningen. För att utses till Gasell måste företaget uppfylla följande kriterier:
* ha en omsättning som överstiger 10 Mkr
* ha minst tio anställda
* ha minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
* ha ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
* ha ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
* ha i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
* ha sunda finanser

Källa: DI Gasell