Vi är medlem i Klimatpakten

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms Stad, företag och organisationer som alla samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten drygt 350 medlemmar från hela Stockholmsregionen.

Stadens mål är ett fossilfritt och och klimatpositivt Stockholm 2040. I det arbetet fungerar Klimatpakten som en arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan staden, politiken och medlemmarna. Tillsammans skapar de ett klimatnätverk och en mötesplats för diskussioner, nya idéer och samarbeten.

Klimatpakten samordnas av Stockholms Stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

Klimatet är en hjärtefråga för oss på Office Recycling. Våra återvinningstjänster likväl som våra fossilfria transporter är bara några av de val vi gjort för att bidra till ett mer klimatpositivt samhälle. Och tillsammans med våra kunder som aktivt valt en fossilfri återvinningsleverantör fortsätter vi driva utvecklingen i rätt riktning. Vi är stolta över att vara medlemmar i Klimatpakten.

Här kan du läsa mer om Klimatpakten.