Vikten av att sätta tydliga mål

Ett hållbarhetsarbete utan att sätta mål är som jul utan Janssons frestelse. Efter att ha gått igenom nuläget är det just målsättning som är nästa fokus. Häng med när vi går igenom vad du ska tänka på och hur du följer upp målen på bästa möjliga sätt.

Hur vet vi att vi rör oss i rätt riktning? Svaret är självfallet att sätta upp mål. Vi kan dela upp våra mål i två kategorier: Organisationsmål och delmål.

Organisationsmål är övergripande mål som blir ett resultat av de delmål som ni sätter upp. Det viktigaste med mål är att ni följer upp, analyserar och justerar under arbetets gång. Ni kommer oundvikligen stöta på patrull i tid och otid. Då gäller det att ta ett steg tillbaka och hitta en ny väg att gå för att nå målet.

Om det redan finns övergripande hållbarhetsmål som gäller hela organisationen, behöver du anpassa dem till din operativa verklighet. Målen behöver förstås vara begripliga, tydliga och mätbara.

Exempel på tydliga mål

  • Minska eller eliminera avfallet.
  • Minska, eliminera eller kompensera utsläppen.
  • Minska resursåtgången.
  • Öka återvinningen.
  • Fler kontroller av leverantörer.

Uppföljning och förbättring

Det räcker inte bara att sätta mål. Stegen därefter är minst lika viktiga. Nämligen de som innehåller uppföljning, analys och förbättringsåtgärder. För när ni har koll på resultatet av era insatser är det dags att utvärdera målen igen.

Har ni uppnått tillräcklig nivå inom till exempel kontrollen av leverantörer? Stanna kvar där och ha som mål att bibehålla nivån. När det gäller minskad resursåtgång kanske ni känner att det finns mer potential? Då är det bara att fortsätta höja ribban. Utvärdera målen regelbundet och avgör vilka som alltjämt är relevanta.

Ta del av vårt nyhetsbrev - Gör som 4500+ andra och ta del av vårt fantastiska nyhetsbrev som går ut en gång i månaden.

Fyll i din uppgifter i formuläret nedan så är det klart!