Om oss

Vi är ditt redskap för att göra skillnad på riktigt.

Vi skulle kunna prata om de utsläpp av koldioxid du besparar genom att byta till oss och fossilfri återvinning. Eller de två meter havsnivåerna stiger för varje halv grad som jordens temperatur höjs på grund av våra utsläpp. Eller de 80 miljoner klimatflyktingar som FN beräknar kommer finnas redan år 2050.

Vi nöjer oss med att konstatera något lika enkelt som självklart: Det är ditt, mitt och vårt aktiva val som skapar en bättre framtid. Ett sådant val är att välja fossilfri återvinning. Det är ett val du kan göra redan i dag. Varför inte börja med att på vår startsida testa hur mycket ditt företag kan spara i utsläpp genom att byta till Office Recycling?

Vi erbjuder återvinningsabonnemang för kontor, fastighetsägare och butiker. Vi har skapat ett framgångsrikt recept för att öka kundens återvinning med 50% kombinerat med fossilfria transporter och marknadens bästa service. Kunden får designade kärl och källsorteringslösningar och vi sköter hämtning till vår miljöanläggning – dessutom oftast till en lägre kostnad än ett smutsigt oljeberoende alternativ.

Välkommen till Office Recycling och framtidens återvinning idag.