Kompostmaskin (Helautomatiserad)

Ert matavfall bryts ned till en näringsrik jord med hjälp av mikrober på endast 24 timmar.

På bara ett dygn omvandlas arbetsplatsens matavfall till en näringsrik och återanvändbar kompostjord.

Vår helautomatiserade komposteringslösning hjälper er att nå era hållbarhetsmål och sänka era avfallskostnader.

  • Med hjälp av mikrobiell teknik (inga läskiga maskar!)
  • Minskar avfallsvolymen med upp till 90%
  • Sänker avfallskostnaderna
  • Skapar en näringsrik, återanvändbar slutprodukt!
  • Töms endast en gång i veckan

Allmänna villkor

Visa alla produkter

Jag vill veta mer om denna produkt!