Miljörör sekretess

För återvinning av material med känslig information

Ibland är det viktigt att vissa dokument, eller annan hemlig information, tas om hand och återvinns med största möjliga sekretess och försiktighet. Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla vilket innebär att reglerna kring hur företag får behandla personuppgifter blivit hårdare. Det ställer högre krav på sekretesshantering av hårddiskar, mobiler, USB-minnen, arkiv och andra fysiska dokument som innehåller personuppgifter.

Vi hämtar och plomberar ert känsliga material, både teknik och fysiska dokument. Sedan destruerar vi innehållet på vår egen anläggning så att informationen aldrig kan återskapas. Efter avslutad process mottager ni ett destrueringsintyg.

Vår hantering är kvalitetssäkrad enligt ISO 9001 och all hantering av allt material sker av säkerhetskontrollerad egen anställd personal.

Mått
Bredd: 530 mm
Höjd: 1100 mm
Volym: 190 l

Visa alla produkter

Jag vill veta mer om denna produkt!