Sekretesskärl i plast

Grön sekretessåtervinning

Ibland är det viktigt att vissa dokument, eller annan hemlig information, tas om hand och återvinns med största möjliga sekretess och försiktighet. Med våra kärl för sekretesspapper förvaras känslig information tryggt och säkert innan destruktion och återvinning. Vi hämtar och plomberar erat sekretesskärl eller säck för att på vår anläggning med utbildad egenanställd personal destruera innehållet så att informationen aldrig kan återskapas.

Visa alla produkter

Jag vill veta mer om denna produkt!