Platskärl sekretess

Grön sekretessåtervinning

Ibland är det viktigt att vissa dokument, eller annan hemlig information, tas om hand och återvinns med största möjliga sekretess och försiktighet. Vi hämtar och plomberar kärl/säcken, för att tillslut på vår egen anläggning destruera innehållet så att informationen aldrig kan återskapas. För återvinning av material med känslig information. Vi hämtar och plomberar, sedan destrueras materialet på egen anläggning av egen anställd personal.

Visa alla produkter

Jag vill veta mer om denna produkt!