Så sänkte fastighetsförvaltaren sina avfallskostnader med 27%

Datadriven avfallshantering i fastigheters miljörum ger fastighetsägare och förvaltare sänkta avfallskostnader, korrekt statistik och färre hämtningar. Genom att kliva bort från fasta hämtningsscheman och istället implementera Wayoo fick fastighetsförvaltaren

✔ 27% lägre kostnader för avfallshantering, motsvarande 198 615 kr per år
✔ 31% färre antal hämtade kärl
✔ 42% lägre faktisk avfallsvikt jämfört med schablonvikter

Ladda ned caset för att läsa om hur Wayoo och hämtningar “Just in time” kan hjälpa er till ett förbättrat driftnetto och samtidigt boozta ert hållbarhetsarbete.