Avfallshantering och återvinning för fastigheter

Fastighetsägare har mycket att vinna på att digitalisera sin avfallshantering, men möjligheterna har tidigare varit begränsade. Med Wayoo automatiserar vi avfallshanteringen och återvinningen i fastigheter och möjliggör hämtningar från miljörum vid precis rätt tidpunkt – det kallar vi recycling Just in time.

✔ Förbättrat driftnetto
✔ Ökad hållbarhetspotential
✔ Nöjdare hyresgäster

Korrekt statistik och data

Schabloniserade vikter och avfallsdata duger inte för att göra skillnad. Wayoo ger fastighetsägare och hållbarhetschefer korrekt statistik och underlag som knuffar hållbarhetsarbetet i rätt riktning samtidigt som hämtningar Just in Time minskar era scope 3-utsläpp.

Miljöcertifieringar och gröna hyresavtal

Wayoo samlar in värdefull statistik om fastighetens avfallsmängder och hjälper er ta action på era avfallsflöden. Digitaliserad återvinning underlättar optimering och främjar miljöcertifieringar, gröna hyresavtal, lån och obligationer.

Frigör tid och resurser

Automatiserad avfallshantering trumfar manuell övervakningsservice. All den tid som fastighetsskötaren, lokalvården eller annan kompetens behövt spendera i miljörummet kan nu istället läggas på annat som tillför värde till hyresgästerna och din fastighet.

Kostnadsbesparingar på hämtningar

Hämtningar av såväl halvtomma som överfulla avfallskärl kostar pengar. Återvinningsservice som utförs vid precis rätt tidpunkt, å andra sida, innebär kostnadsbesparingar och förbättrat driftnetto för er fastighet eller erat bestånd.

Förbättrad NKI bland hyresgäster

Få källsorteringsmöjligheter och smutsiga miljörum påverkar hyresgästerna negativt. Vårt modulsystem skapar ordning och reda, gör källsorteringen enklare och höjer NKI. Som fastighetsägare bidrar du även till en bättre miljöprofilering för hyresgästerna.

Datadriven optimering

Korrekt avfallsstatistik ger bästa möjliga underlag och riktning för optimering. Utifrån era aktuella avfallsmängder skräddarsyr vi miljörummet med rätt uppsättning av kärl. Bli inte förvånad om värdefulla kvadratmetrar frigörs under processen.

En ny digital standard för avfallshantering

Manuella processer i avfallshanteringens drift bidrar till att 85% av kärlen hämtas vid fel tidpunkt. Det leder bland annat till fler transporter och mer utsläpp än vad som egentligen behövs. Med Wayoo och hämtningar Just in Time formar Office Recycling en ny digital standard för avfallshantering i fastigheter

Vill du veta mer om Wayoo? Ladda ned vårt kundcase här eller skicka in en förfrågan via formuläret här på sidan så återkommer vi till dig inom kort.