Avfallshantering i fastigheter

Hållbara strategier, utmaningar och framtidens lösningar

Inspelningsdatum: 8 juni 2023

Det är lätt att få en bild av att vi i Sverige är duktiga på återvinning, och tilltagande dialoger om hållbarhet från stora fastighetsbolag bidrar även till att vi har en bild av att vi gör tillräckligt.

Till viss del stämmer detta – vi gör väldigt mycket bra saker. Men sanningen är att vi har en lång väg kvar att gå tillsammans för att på riktigt kunna stoltsera med välfungerande avfallssystem. En stor del av alla förpackningar och liknande återvinningsbart material passerar på något sätt en fastighet. Det gör att fastigheter i samhället spelar en viktig roll och agerar viktiga filter för att möjliggöra cirkulära flöden.

I detta webinar kommer vi att redogöra för utmaningarna kopplat till avfallshantering i fastigheter och belysa lösningarna som bidrar till högre andel återvinning genom bland annat hållbara avfallssystem och avfallsstrategier. Självklart pratar vi även om vikten av korrekt data och statistik samt möjligheterna som finns för fastighetsbolag som arbetar aktivt med frågan.

Vem är webinaret för?

Om du är fastighetsägare eller förvaltare som har avfallsfrågan på ditt bord, eller om du är ansvarig för ett företag som är hyresgäst i en fastighet där ni önskar få mer insikter och råd om hur ni kan arbeta med avfallshantering på ett mer hållbart och kostnadseffektivt sätt är detta webinar för dig!

Linus Lindeborg

KAM & Avfallsstrategier för hållbara fastigheter | Office Recycling
linus.lindeborg@officerecycling.se | Linkedin

Chris Örnselius

KAM Fastigheter | Office Recycling
chris@officerecycling.se | Linkedin