Office Recycling presenterar Wayoo

Office Recycling lanserar tjänsten Wayoo – världens första helhetslösning för datadriven och automatiserad avfallshantering i fastigheter. 

Inspelningsdatum: 14 september 2023

Sverige är på många sätt ett föregångsland inom hållbarhet och resurshantering, detta trots att digitaliseringen av återvinningsbranschen gått långsamt framåt. Manuella processer, schabloniserade vikter och fasta hämtningsscheman är dagens verklighet och ytterst få parametrar i avfallsflödet är automatiserade. Genom att digitalisera insamlingen och logistiken av avfall i fastigheter kan vi låsa upp tidigare outnyttjad potential och öka återvinningsgraderna ytterligare till förmån för en cirkulär ekonomi.

Idag hämtas i snitt 85% av återvinningskärlen vid fel tidpunkt vilket ofta leder till oförutsedda kostnader, onödiga transporter, missad hållbarhetspotential och missnöjda hyresgäster. Implementeringen av Wayoo skapar nya möjligheter till effektivisering, kostnadsbesparingar, korrekt data och en enklare vardag för alla i fastigheten.

Nu tar vi täten och driver den digitala transformationen inom avfallshantering i fastigheter framåt. I detta webinar presenterar vi stolt Office Recyclings senaste innovation Wayoo där teknik, mjukvara och återvinningsservice sammanförs och för första gången möjliggör hämtningar från miljörum just in time.

Webinaret riktar sig till dig som:

  • Är fastighetschef, fastighetstekniker, förvaltare eller hållbarhetschef i en fastighet eller ett bestånd 
  • Vill lära dig mer om tjänsten, tekniken och hämtningar just in time 
  • Vill vara bland de första att utforska återvinningsbranschens nya standard i fastigheter
  • Vill se de effekter och kostnadsbesparingar som gjorts i fastigheter efter implementationen av Wayoo
  • Önskar insyn i hur datadriven avfallshantering kan påverka din fastighet  
Linus Lindeborg - Rund bw

Linus Lindeborg

Försäljningsansvarig, Wayoo / KAM, Office Recycling
linus.lindeborg@officerecycling.se | Linkedin

Chris Örnselius

Key Account Manager Fastigheter, Wayoo / Office Recycling
chris@officerecycling.se | Linkedin